14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ

Tarımsal Kalkınma Vakfı (TAK-VA) Genel Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Taşan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

14-05-2019 00:51

Haberler � TÜRKİYE


ANKARA (e-ha) Tarımsal Kalkınma Vakfı (TAK-VA) Genel Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Taşan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.
e-Haber Ajansı (e-ha) editörünün kaynağından aldığı bilgiye göre; Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP) tarafından alınan kararla 1984 yılından buyana, her yıl tüm dünyada 14 Mayıs “Dünya Çiftçiler Günü” olarak kutlanmaktadır.
İnsanların hayatını sürdürebilmesi için yeme ve giyinme gibi temel ihtiyaç maddelerinin üretilmesi açısından Çiftçilik mesleği, insanlık tarihi kadar dünyanın en eski mesleğidir. İlk insandan itibaren yapılan bütün savaşların temel nedeni verimli araziler ve ovalardır. 
Dünyanın en eski tarım merkezlerinden olan Anadolu ve Trakya’ya sahip olmamız bizim için önemli avantajdır. Bütün Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de Tarım sektörü en önemli ve stratejik sektördür. İstihdam içinde tarımın payı % 22’dir. Bu sektörde çalışanlar Tarımdaki büyümeye rağmen büyümeden yeterince pay alamamaktadır. Yapısal sorunları bulunan tarımda, potansiyelimizin tamamını kullanılmak zorundayız.  
Bugün ve özellikle gelecekte bütün Dünyada Gıda, savaşlara konu olacak kadar önemlidir. Her geçen gün insanımız toprağı kaderine terk edip şehirlere göç ediyor. Sürdürülebilir tarım yöntemlerinin kırsal alanda geliştirilmesi ve benimsenmesi amacıyla ortak projeler uygulanmalı, üretilen ürünlere ambalajlama ve depolama işlemiyle katma değer kazandırılarak pazara sunulmalıdır. Bu anlamda tarımsal sanayi için gerekli destekler artırılmalıdır.
Her yaştaki vatandaşımıza tarım, gıda ve hayvancılık ile ilgili bilgiler verilerek eğitilmelidir. Genç yaştaki çiftçilerimizi destekleyip tarıma kazandırarak kırsal nüfusumuzu gençleştirmeliyiz. 
Üretici örgütlerinin fonksiyonel olması, idari ve mali yönden güçlendirilmesi ve profesyonelce yönetilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Üretici birlikleri, ekonomik kuruluşlar olarak piyasaya girmeli, ürün alıp satarak piyasayı düzenlemeli, üreticiye ucuz girdi temin etmeli, soğuk hava depoları, ürün işleme ve paketleme tesisleri kurmalı, ürüne katma değer kazandırmalıdır.
Tarımda alınması gereken tedbirler: 
Toprak Koruma Kurulları verimli arazileri koruyacak şekilde çalıştırılmalı, Tarım alanları en iyi şekilde değerlendirilmeli, 
Ülkemizde toplulaştırma yapılabilecek toplam 14,3 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları ve intikal işlemleri tamamlanmalı,
Küresel iklim değişiklikleri de dikkat alınarak, 8,5 Milyon ha. Sulanabilir tarım alanlarımızın tamamında sulama altyapısı tamamlanmalı ve toprak suya kavuşturulmalı,
Küçük aile işletmelerinin yaşatılması için projeler geliştirilmeli,
Üretici ile Tüketici arasında gelişen fiyat dalgalanmalarına piyasa denetimi getirilmeli, müdahale kurumu etkin olmalı,
Kredi kullanımında teminat şartları, komisyon, sigorta vs. masrafları yeniden düzenlemeli,
Tarımsal desteklemelerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi, izlenebilmesi ve etki değerlendirme analizlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi sağlanmalı,
Üretim planlaması yapılarak ihtiyaca göre üretim yapılmalı,
Sözleşmeli üretim teşvik edilmeli,
Tıbbi ve Aromatik bitkilerin ülke ekonomisine sağladığı katkıyı artırmak, yeni istihdam alanları oluşturmak maksadıyla gerekli çalışmalar yapılmalı,
Toptancı hal yasası üretici lehine yeniden düzenlenmeli,
Bilinçsiz ilaçlama, aşırı kimyasallar ve aşırı sulama ile toprakların kirlenmesi, organik maddelerin yok edilmesi, Doğal Kaynaklara ve Biyolojik Çeşitliliklere, bilerek veya bilmeyerek zarar verilmesi önlenmeli,
Hayvancılıkta artan maliyetleri önlemek için et-yem ve süt-yem pariteleri korunmalı,
Hayvan sağlığında koruma tedbirleri ve hastalıklarla mücadele artırılmalı,
Tarım sigortalarında primler çiftçimizin ödeyebileceği seviyelere çekilmeli, sigorta kapsamı genişletilmeli,
Piyasa fiyatlarının ithalatla regüle edilmesi, üreticinin üretimden uzaklaşmasını sağlayacağından gerekli tedbirler alınmalı,
Hazine arazilerinden orman tesis etmek üzere tahsisi yapılan alanların ağaçlandırılması yanı sıra özel sektör tarafından yapılacak ağaçlandırmalarla orman alanlarının genişletilmesi hedeflenmeli,
Tarım Şurası toplanarak yeni tedbir ve politikalar belirlenmeli,
Tarımdaki eksiklik ve yanlış uygulamaların giderilmesi hususunda Üniversitelerin ve STK’ların katkısı sağlanmalıdır.
Bu vesileyle alın teri-göz nuruyla bize her türlü hizmeti sunan fedakâr çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutlar, bereketli ve bol kazançlı üretimler temenni ederim. 
e-Haber Ajansı (e-ha)
Etiketler : 14 - MAYIS - DÜNYA - ÇİFTÇİLER - GÜNÜ -
YORUMLAR
Hen�z Yorum Yok !
�lginizi �ekebilecek di�er haberler
Burak Tahir Bilici
Mevlüt Yiğit
Öğr. Gör. Ahmet Yaşar ZENGİN
Sağlıkçınız
Mehmet Adak

bahis siteleri