Allahım Sen Koru!

Mevlüt Yiğit

26-06-2015 07:00


Ey Allahım sen koru bizi, başka koruyacak yok.

Şeytanın musallat olduğu Adem Peygamber'i koruduğun gibi koru!

Tufanda Nuh Peygamber'i koruduğun gibi koru!

Süleyman Peygamber'i Cinlerin musallat olmasından koruduğun gibi koru!

İbrahim Peygamber'i Ateşten ve Nemrut'tan koruduğun gibi koru!

Yufsuf Peygamber'i kardeşlerinden, kadınların şerrinden koruduğun gibi koru!

Musa Peygamber'i Firavundan denizden, Samiri'den koruduğun gibi koru!

Hazreti Muhammed'i (SAV) hicrette evinden çıkarken ve Sevr'de müşriklerden, kendi kavminden koruduğun gibi koru!


Hazreti Ali'yi yatağında koruduğun gibi koru!


Hazret İsa'yı koruduğun gibi koru. Gerekiyorsa ve zamanı geldiyse al ruhlarımızı. Ruhumuza zarar veremesinler.


Ey Allahım Ben burada olduğum müddetçe burayı sen koru!. Ben varken ve ben sağken buraya dokunamasınlar, Sen koru Allahım! Düşmanım dokunamasın. Dost gibi görünüp husumet besleyen de dokunamasın. Zarar vermek isteyenler kendine zarar versin. 


Ey Kâbe'yi Ebrehe'nin istilasından Koruyan Allahım sen burayı da koru. Kudretinin sonsuzluğundan iradene ve merhametine sığınıyorum. 

Ey Kur'an'ı kıyamete kadar muhafaza edecek olan Allahım. Kur'an'ı koruduğun gibi Kur'an'a hizmet edenleri de koru!


YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları
1
Burak Tahir Bilici
Mevlüt Yiğit
Öğr. Gör. Ahmet Yaşar ZENGİN