Amatör ruhun özgürleştiriciliğine dair tutkulu bir manifesto

Kendisini amatör bir şehir kuramcısı ve büyülü Marksist olarak niteleyen Andy Merrifield’ın kaleme aldığı Amatör: Sevdiğiniz Şeyleri Yapmanın Hazzı, Delidolu’nun “Ne Yapmalı?” temalı kurmaca dışı eserler koleksiyonundaki yerini aldı.

14-04-2019 17:29

Haberler � KÜLTÜR - SANAT


ANKARA (e-ha) Kendisini amatör bir şehir kuramcısı ve büyülü Marksist olarak niteleyen Andy Merrifield’ın kaleme aldığı Amatör: Sevdiğiniz Şeyleri Yapmanın Hazzı, Delidolu’nun “Ne Yapmalı?” temalı kurmaca dışı eserler koleksiyonundaki yerini aldı.
e-Haber Ajansı (e-ha) editörünün kaynağından aldığı bilgiye göre; Delidolu'nun “Ne Yapmalı?” temalı kurmaca dışı eserler koleksiyonundaki yerini alan Amatör: Sevdiğiniz Şeyleri Yapmanın Hazzı, otoriteyi sorgulayan bakış açısıyla profesyonelliğin kusursuz tekdüzeliğinden kaçıp zikzaklı yollarda özgürce ilerleyen bir yaşamın manifestosunu sunuyor.
Kendisini amatör bir şehir kuramcısı ve büyülü Marksist olarak niteleyen Andy Merrifield’ın kaleme aldığı Amatör: Sevdiğiniz Şeyleri Yapmanın Hazzı, Delidolu’nun “Ne Yapmalı?” temalı kurmaca dışı eserler koleksiyonundaki yerini aldı. 
Latince “sevmek” (amare) kökünden türeyen amatör (seven) sözcüğünün küçümseyici çağrışımlarını tersyüz ederek Baudelaire, Dostoyevski, Edward Said gibi özgün şair, yazar ve düşünürlerden örnekler sunan bu zihin açıcı kitap; amatör ruhun barındırdığı üretken tutkuya, devrimci potansiyele ve kural tanımaz yaratıcılığa dair düşünmeye sevk ediyor. 
Ofis kültürünün yarattığı sıkışmışlık hissi, sınırlı alanlarda uzmanlaşmanın getirdiği mekaniklik, merakı körelten profesyonellik gibi günümüz çalışma hayatına yönelik çokkatmanlı bir kapitalizm eleştirisi getiren Merrifield, bu kitabıyla “iş”in kutsallaştırılmasının ardında yatan kurnazlıkları ve gizli gerçekleri ifşa ediyor. 
Amatör, otoriteyi sorgulayan bakış açısıyla profesyonelliğin kusursuz tekdüzeliğinden kaçıp zikzaklı yollarda özgürce ilerleyen bir yaşamın manifestosunu sunuyor. Yaşamımızın pek çok alanının nasıl da kontrolümüzün dışında seyrettiğini fark etmemizi sağlayan bu aydınlatıcı metin, kabul görmüş düşüncelere kafa tutan bağımsız düşünürlere, dikbaşlı şairlere ve amatör aktivistlere sayfalarında yer açarak okuru kendi tutkusunu bulmaya çağırıyor. 
Amatörlük, kişinin muhafazakârlıkla, yani dar bir uzmanlık alanını, kendi akademik çöplüğünü savunmakla meşgul olmaması; daha geniş ve eklektik bir gerçeklik görüşünü savunması demektir. Amatörlük, sözcüğün eski Fransızca anlamında olduğu üzere, sırf zevk aldığı işle uğraşan kişinin sevgisidir. Çoğu durumda amatörler profesyonellerden daha yetkindir; çünkü yaptıkları işle daha samimi bağları vardır. Yaptıkları şey, oldukları şeydir. Amatörler, profesyonel otoritelere karşı çıkan fikirleri savunur. Profesyonellerin görmezden geldiği, umursamadığı, sık sık da kabullenmediği meseleleri dillendirirler. Amatörün suyu bulandıran kişi olma ihtimali yüksektir. Amatör, kimsenin maaşlı çalışanı değildir; hiçbir zaman da olmayacaktır.
“Andy Merrifield özgün, bilgili, politik açıdan faal, okunası bir yazar.” John Berger 
Künye:
Amatör: Sevdiğiniz Şeyleri Yapmanın Hazzı
Yazan: Andy Merrifield 
Türkçeleştiren: Kadir Yiğit Us
Kurmaca Dışı, Yetişkin
Fiyat: 27,00 TL
284 sayfa, 13,5x19,5 cm
ISBN: 9786052349267
Etiketler: Amatörlük, profesyonellik, çalışma yaşamı, şehir kültürü, kapitalizm
Andy Merrifield Hakkında
1960 doğumlu İngiliz şehir kuramcısı, bağımsız biliminsanı ve yazar. Yıllarca şehir planlaması, sosyal teori ve edebiyat üzerine hem üniversitede hem de üniversite dışında dersler verdi. Eşeklerin Bilgeliği, Karşılaşma Siyaseti, Yeni Kent Sorunu, Büyülü Marksizm gibi kitapları pek çok dile çevrilen yazarın, ayrıca yayımlanmış çok sayıda makalesi ve Henri Lefebvre, Guy Debord ve John Berger üzerine yazdığı üç biyografi çalışması bulunmaktadır. Merrifield; İngiltere, ABD, Fransa ve Brezilya arasında gidip gelen göçebe bir yaşam sürmektedir. 
  
e-Haber Ajansı (e-ha)
YORUMLAR
Hen�z Yorum Yok !
�lginizi �ekebilecek di�er haberler
Burak Tahir Bilici
Mevlüt Yiğit
Öğr. Gör. Ahmet Yaşar ZENGİN
Sağlıkçınız