Beş Duyu ve Beş Doyu

Beş Duyu ve Beş Doyu

20-09-2015 07:00


Beş Duyu her insanda vardır. Hepimiz bu duyularımızı az çok öğrenmişizdir. Ve günlük hayatımızı bunların sayesinde sürdürebiliriz.

Nedir bu beş Duyu?

Gözlerimizle görürüz, kulaklarımızla duyarız, dilimizle tadarız, burnumuzla koklarız ve ellerimiz ya da bütün derimizle okunur hissederiz.

Bu Beş Duyu’muzla beş ayrı doyu(m)a yani tatmine ulaşırız.

Gözlerimiz aklımıza hitap etmektedir. Kulaklarımız kalbimize, dilimiz midemize, burnumuz ruhumuza ve dokunma hissimiz de nefsimize hitap etmektedir.

Akıl ve Göz, Görme Duyusu

Aklı gözüne inenleri, "Görmediğimiz şeyi kabul etmeyiz" diyenleri, İsrailoğulları’nın; “Ya Musa biz Allah’ı açıktan göstermedikçe sana asla inanmayız” Demelerini de düşünürsek Aklın Duyusu gözler ve aklın tatmini de asıl olarak oradan geçer. Ve akıl bilimle, fenle, bilgiyle doldurulduğu zaman tatmin olur. 

Kalp ve Kulak, İşitme Duyusu

Kalp ile kulaklar arasında doğrudan bir bağ var. Şu anda kalbini (gönlünü) başkasına kaptıranların çoğu karşısındakinin sesini duymakla mutlu olduğu göz önünde bulundurulursa, Kalp, tatminlerini kulak yoluyla almaktadır. 

Mide ve Dil, Tatma DuyusuMidemize giden yol zaten dilden geçiyor. Tartışmasız dilimizin tattığı tatlı, tuzlu, ekşi acı gibi tatların vizesi ile midemize giden yiyecek ve içecekler. Midemizi tatmin etmekte ve doyurmaktadır. 

 Nefis ve Deri, Dokunma DuyusuBedenimizin, nefsimizin ve fercimizin ihtiyaçları karşılıklı bedenen dokunularak giderilmektedir. Hatta tatmin deyince bazı insanların aklına sadece bu tatmin gelmesi de düşündürücüdür. 

Ruh ve Burun, Koku Alma Duyusu

Kaldı burnumuzdan aldığımız koku. Sahi akşama kadar güzel koku koklasak neremiz doyar? Yani güzel kokular ancak ruhumuza hitap eden güzelliklerdir. 

Ana renklerin kesişmesinden ara renkler ortaya çıktığı gibi bazı duyularımız asıl olarak hitap ettiği tarafımızın yanında ikincil olarak da diğer taraflarımıza hitap etmektedir.  

Yani gözlerimizin gördüğü güzel bir manzarada fikrimizi besleyen güzel şeyler konuşup bilgimizi arttırdığımızda, kulaklarımızla hoş müzikleri dinleyerek, dilimizle tadına baktıklarımızı yiyip içerken burnumuza gelen güzel kokular eşliğinde ellerinde dokunduğumuz sevdiklerimizle geçirdiğimiz vakitlerde beş duyumuzla beş doyuya ulaşabiliriz. 

Beş duyu ile gerçekleşen beş doyu bizi dünyada bile gerçek mutluluğa doğru götürür…

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları