DOĞA KOLEJİNDEN TYT DEĞERLENDİRMESİ

Hem sözel hem de sayısal alanlarda sorular günlük hayatla ilişkilendirilerek sunulmuş. Öğrencilerin temel bilgi düzeylerini, yorumlama ve alan okur yazarlığı becerileri ile birleştirerek ortaya koymaları gerektiren nitelikte.

16-06-2019 18:54

Haberler � EĞİTİM


ANKARA (e-ha) Hem sözel hem de sayısal alanlarda sorular günlük hayatla ilişkilendirilerek sunulmuş. Öğrencilerin temel bilgi düzeylerini, yorumlama ve alan okur yazarlığı becerileri ile birleştirerek ortaya koymaları gerektiren nitelikte.
e-Haber Ajansı (e-ha) editörünün kaynağından aldığı bilgiye göre; Üniversiteye giriş sınavının ilk basamağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü uygulandı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu TYT, üniversite ve bölüm hedefi ne olursa olsun üniversite adaylarının tüm testlerden sorumlu olduğu bir sınav.
Sınavdan 150 ve üstü puan alan adaylar TYT puan türü ile öğrenci alan iki yıllık programları tercih edebilecek ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan üniversitelerin ilgili bölümlerine başvuru yapabilecek.
180 ve üstü puan alan adayların ise yanıtladıkları testlere göre SAY, EA, SÖZ ya da DİL puanları hesaplanacak. SAY, EA, SÖZ ve DİL puan türlerinin hesaplanmasında TYT’nin ağırlığı % 40 olacak.
Doğa Koleji Akademik Direktörü Dr. Sanem Bülbül Hüner, 
2019 TYT ÖSYM‘nin formatında ve öğretim programına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Sorular beklendiği gibi  Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji ‘de 9. ve 10. sınıf müfredatını, diğer branşlarda ise ortak lise programını kapsayan nitelikte olmuştur.
Hem sözel hem de sayısal alanlarda sorular günlük hayatla ilişkilendirilerek sunulmuş. Öğrencilerin temel bilgi düzeylerini, yorumlama ve alan okur yazarlığı becerileri ile birleştirerek ortaya koymaları gerektiren niteliktedir.
Özellikle Matematik ve Türkçe soruları sınavın geneline bakıldığında zorluk düzeyi açısından belirleyiciydi.
Matematik sorularında ilgili konuyu özümseyip yorumlayabilen, yeni ve farklı soru tiplerine alışık olan öğrencilerin yapabilecekleri aksi halde süre problemi yaşayacakları sorular mevcuttu. Ayrıca matematik sorularında tartışmayı açık bir soru bulunmaktaydı. 
Türkçe sorularında ise çeldiriciler arasındaki farklılıkların az olması öğrencilerin zorlanmasına neden olmuştur. Doğru yanıtı ulaşmak için daha fazla zaman harcamak zorunda olan öğrenciler zaman yönetiminde zorlanmıştır.
Öğrencilerimize asıl kilit noktada bulunan AYT ‘de başarılar diliyoruz. 
Doğa Koleji bölüm başkanları öğrencilerden aldıkları bilgiye dayanarak sınav sorularını değerlendirdi.
Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz: TYT Matematik soruları için öğrencilerimiz geçen yılla paralellik gösterdiğini, sınavın yeni nesil matematik sorularından oluştuğunu ifade ettiler. Öğrencilerimiz 30 matematik 10 geometri sorusuna cevap verdiler. Soruların neredeyse tamamı günlük hayatla ilişkilendirilmiş, modellenmiş olarak karşımıza çıktı. Öğrencilerimiz problemler için hem okuduğunu anlamayı ölçen hem de yorum yeteneklerini değerlendiren sorular olduğunu; fakat çözümlerin kısa olduğunu belirttiler. Bunun sonucunda zaman yönetiminde sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Özellikle geometri sorularında formüller soruların içinde verilmişti, klasik geometri soruları yerine günlük hayattaki nesneler kullanılmıştı. Katlama sorularının ayırt edici olacağını söylenebilir. MEB’in açıkladığı kazanımlara ve uyguladığımız deneme sınavlarına uyumlu bir sınavdı. Tek-çift sayılarla ilgili çıkan soru öğrencilerin üzerinde en çok tartıştığı, matematik testinin de en dikkat çekici sorusu oldu. Öğrencilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda bu sorunun iptal olacağını düşünüyoruz. Matematik testi, TYT’nin ayırt edici testi olmaya devam etti.
Doğa Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Eda Dağdelen: TYT’de Türkçe sorularından 28’i anlama ve yorumlamayla ilgili sorulurken 12 soru ise dil bilgisinden soruldu. Dil bilgisi sorularının bir kısmı önceki yıllarda olduğu gibi bir soruda birden çok kazanımı ölçmeye yönelikti. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre soruların zorluk derecesi orta düzeydeydi, soruların çeldiricileri kuvvetliydi, bu yönüyle paragraf soruları öğrencileri zorladı. Anlatım bozukluğu, cümle çeşitleri ve fiilde çatı konularından soru gelmediği geribildirimini aldık. Paragraf soruları geçen yıla benzerdi, yeni nesil soru diyebileceğimiz geçen yıl sınavda ilk defa sorulan sorular bu yıl da soruldu. Öğrencilerin zaman yönetimi becerilerinin bu sınavda başarıları üzerinde etkili olabileceğini yorumuna varılabilir. 
Doğa Koleji Fizik Bölüm Başkanı İlhan Bulut: Bugün yapılan sınavda çıkan sorular,  beklentilerimizin paralelindeydi. Gündelik hayatın içinden, hikayeleştirilerek kurgulanmış ve öğrencilerimizin temel bilgilerle çözebileceği sorular vardı. 
9 ve 10. sınıf müfredatı kazanımlarının dengeli olarak ölçüldüğü fizik sorularının kolay ve orta düzeyde olduğu söylenebilir. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre sorular rahatlıkla çözülebilecek düzeydeydi.
Doğa Koleji Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken: 2019 TYT kimya soruları 9. ve 10. Sınıf müfredatından geldi. ÖSYM’nin sınav öncesi açıkladığı kazanımlarla bire bir uyuştuğu söylenebilir. Sınav öncesinde beklediğimiz gibi kimya sorularında öğrencilerimiz bir sürpriz ile karşılaşılmadı. Sorular netti, öğrencilerin anlamakta zorlanmayacağı tarzdaydı. ÖSYM bu yıl da kısa ve yalın soru kalıplarını kullandı. 
  Soruların genelinde kimya ünitelerinden Periyodik Cetvel üzerinde çok durulduğu görüldü. Periyodik cetveli, elementlerin özelliklerini bilen öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği sorular vardı. Bazı sorular ise atom ve özelliklerine hakim öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği tarzdaydı, bir soru ise kavram bilgisini ölçmeye yönelik şekilde öğrencilerin karşısına çıktı.  
Doğa Koleji Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz: 2019 TYT‘de Biyoloji sorularının müfredata uygun, zorluk düzeyi bakımından soruların dağılımlarının kolay ve orta düzeyde olduğu söylenebilir. Geçen yıl uygulanan TYT’de yer alan sorularla kıyaslandığında soruların temel biyoloji konularında iyi olan öğrenciler için daha kolay yapılabilir düzeyde olduğu görülmüştür. Biyoloji sorularının daha çok doğrudan öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçmeye dayalı olduğu düşünülmektedir.
Soruların 4 yıllık biyoloji programındaki 9 ve 10. sınıf MEB müfredatına uygun sorular olduğu ve ünite bazlı dengeli bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Çıkan 6 biyoloji sorusundan 3 tanesinin 9. sınıf yaşam bilimi biyoloji, hücre, canlılar dünyası; diğer 3 tanesinin ise 10. sınıf hücre bölünmeleri, kalıtımın genel ilkeleri, ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları ünitelerinden  geldiği görülmüştür.
Doğa Koleji Biyoloji bölümü olarak sınav soruları beklediğimiz gibi gelmiştir. Temel Biyoloji kazanımlarına hakim olan öğrencilerin bu sınavda başarı düzeylerinin yüksek olacağını düşünmekteyiz.
Doğa Koleji Tarih Bölüm Başkanı Cem Şimşek: 2019 TYT’de Tarih sorularının konu dağılımları ve zorluk düzeyleri dikkate alındığında, orta zorluk düzeyinde olduğu söylenebilir. Sorular MEB'in açıkladığı gibi geçen yılın 9, 10 ve 11. sınıf konu ve kazanımlarının dengeli olarak dağıtılmış. Ancak, bu yılın Tarih sorularının sınava iyi bir hazırlık yapılmasını gerekli kıldığını söyleyebiliriz. Çünkü paragraftan edinilen bilgilerle çözülebilen sorular yerine kavram bilgisini ölçmeye yönelik sorular vardı. Yine de 2019 TYT Tarih sorularının Pazar günü yapılacak olan AYT sınavı için moral verici nitelikte olduğu söylenebilir.
e-Haber Ajansı (e-ha)
Etiketler : DOĞA - KOLEJİNDEN - TYT - DEĞERLENDİRMESİ - -
YORUMLAR
Hen�z Yorum Yok !
�lginizi �ekebilecek di�er haberler
Burak Tahir Bilici
Mevlüt Yiğit
Öğr. Gör. Ahmet Yaşar ZENGİN
Sağlıkçınız
Mehmet Adak

bahis siteleri