yabancı dizi izlealtyazılı porno

gay porno

DSÖ, Tüm Üye Devletleri Lübnan'da Kızamık Konusunda Uyardı || E Haber Ajansı

Who makes the best replica watches

sikiş izle

DSÖ, Tüm Üye Devletleri Lübnan'da Kızamık Konusunda Uyardı

Total Views : 570
Zoom In Zoom Out Sonra Oku Print

Lübnan’da, 2000 ve 2018 yılları arasında, DSÖ-UNICEF'in kızamık içeren aşıyla ikinci doz aşılanma kapsamı tahminleri yüzde 15-75 arasında değişmekte olup aşılama kapsamı ortalama yüzde 63'tür.

İSTANBUL (e-ha) Lübnan’da, 2000 ve 2018 yılları arasında, DSÖ-UNICEF'in  kızamık içeren aşıyla ikinci doz aşılanma kapsamı tahminleri yüzde 15-75 arasında değişmekte olup aşılama kapsamı ortalama yüzde 63'tür.

e-Haber Ajansı (e-ha) editörünün www.seyahatsagligi.gov.tr kaynağından aldığı bilgiye göre; Lübnan'daki sağlık otoriteleri kızamık salgınına yanıt vermektedir. 1 Kasım 2018-12 Ekim 2019 tarihleri arasında, 675'i (% 57,6) laboratuvarca doğrulanmış, 8'i (% 0,7) epidemiyolojik olarak ilişkili vaka ve 488'ine (% 41,7) klinik olarak tanı konulan toplam 1,171 vaka bildirilmiştir. Şimdilik hastalıkla ilişkili bir ölüm bildirilmemiştir.

Lübnan'daki sağlık otoriteleri kızamık salgınına yanıt vermektedir. 1 Kasım 2018-12 Ekim 2019 tarihleri arasında, 675'i (% 57,6) laboratuvarca doğrulanmış, 8'i (% 0,7) epidemiyolojik olarak ilişkili vaka ve 488'ine (% 41,7) klinik olarak tanı konulan toplam 1,171 vaka bildirilmiştir. Şimdilik hastalıkla ilişkili bir ölüm bildirilmemiştir. Kızamık vakaları Lübnan’ın 8 ilinden bildirilmiş olup salgından en çok etkilenen  iller Aakar, Baalbek-El-Hermel, Bekaa North ve Mount Lebanon’dur. Şüpheli kızamık vakalarının yüzde doksanı Lübnan uyrukluyken, yüzde 10'u gayrı resmi yerleşim yerlerinde ve meskun alanlarda yaşayan Suriyelilerdir. Lübnan'da toplam kızamık insidansı Suriyelilere göre daha yüksekti (100.000 nüfus başına sırasıyla 22,4'e 11,1’dir).

1.123 vakanın içinde en çok etkilenen grup 705 vaka ile 5 yaş altı çocuklar (%63) olup bunları 5-9 yaş (271 vaka; %24), 10-14 yaş (31 vaka; %3), 15-24 yaş (19 vaka; %2) aralığındaki vakalar ve 24 yaş üzeri 97 vaka (%9) takip etmektedir. Ek olarak, 5 yaşın altındaki çocuklar en yüksek kümülatif insidansa (100.000 popülasyonda 124.6) sahip olup bunları 5-9 yaş grubundaki çocuklar (100.000 popülasyonda 41.4) takip etmektedir.

Lübnan halk sağlığı sektörü tarafından uygulanan bağışıklama stratejisi, hem 9 aylıkken (1987'de uygulamaya koyulmuş) verilen kızamık aşısını hem de 12 ve 18 aylıkken (KKK) iki doz halinde çocuklara verilen Kızamık Kabakulak Kızamıkçık (MMR) aşısını içermektedir (KKK 1996 yılında başlatılmıştır). Özel sektör, 12 aylıkken ve 4-5 yaşlarında KKK aşısı uygulamaktadır.

Lübnan’da, 2000 ve 2018 yılları arasında, DSÖ-UNICEF'in  kızamık içeren aşıyla ikinci doz aşılanma kapsamı tahminleri yüzde 15-75 arasında değişmekte olup aşılama kapsamı ortalama yüzde 63'tür.

 Halk sağlığı yanıtı

Lübnan'daki Sağlık Bakanlığı (SB), DSÖ ve UNICEF'in desteğiyle yanıt faaliyetlerini koordine etmektedir. Halk sağlığı yanıt önlemleri şunları içermektedir:

Epidemiyolojik araştırmalar, temaslı izi sürme ve yakın temaslıların takibi;

Kızamık sürveyansı, raporlama, vaka araştırması ve yönetimi konusunda klinisyenlerin duyarlı hale getirilmesi;

Sosyal seferberlik ve bilgi, eğitim ve iletişim  materyallerinin dağıtımı;

Mayıs 2019'da yürütülen kızamık değerlendirme misyonu, ulusal bir kızamık kampanyasının yapılmasını ve epidemiyolojik sürveyans birimine destek verilmesini tavsiye etmiştir;

Kızamık vaka gruplarının lokalize hızlandırılmış bağışıklık aktiviteleri;

6 aylıktan 10 yaşından küçük yaş grubundaki 1.170.000 çocuğa yönelik ulusal kızamık kampanyası planlanması.

DSÖ risk değerlendirmesi

Mevcut bilgilere dayanarak, ulusal seviyedeki risk aşağıdaki nedenlerden dolayı yüksek olarak kabul edilmektedir: ülke çapında vaka dağılımı ve bağışıklık boşlukları olan ulusal düzeyde düşük aşılama kapsamı, ülke, sağlık hizmetlerine sınırlı erişimi olan yaklaşık bir milyon yerinden edilmiş Suriyeli'yi ağırlamakta olması, kızamık aşılama kapsamını iyileştirmek üzere tamamlayıcı bağışıklama faaliyetleri için ve sürveyans aktivitelerinin ve kapasite oluşturulması için epidemiyolojik sürveyans birimi için ve ülke genelinde rapor edilen kızamık vakaları için fonlamanın sınırlı olması.

Geçiş kontrolünün zayıf olduğu Suriye Lübnan sınırı, düşük aşılama kapsamı ve komşu ülkelerde bildirilen kızamık salgınları nedeniyle bölgesel düzeyde risk orta olarak değerlendirilmiştir. Küresel düzeyde genel risk düşük olarak değerlendirilmiştir.

DSÖ tavsiyesi

Bağışıklama, kızamığa karşı tek etkili önleyici önlemdir. Bağışıklık sağlamak için iki doz kızamık içeren aşı önerilmektedir. Kızamık, güvenli ve etkili kızamık içeren aşıların bulunmasına rağmen, küresel çapta küçük çocuklar arasında ölüm nedeni olmaya devam eden oldukça bulaşıcı bir viral hastalıktır. Enfekte kişilerin burnundan, ağzından veya boğazından damlacıklar yoluyla bulaşmaktadır. Genellikle enfeksiyondan 10-12 gün sonra ortaya çıkan ilk semptomlar, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasıyla birlikte görülür: burun akıntısı, konjonktivit, öksürük ve ağzın içindeki küçük beyaz lekeler. Birkaç gün sonra, yüz ve üst boyundan başlayarak bir döküntü oluşur ve yavaş yavaş aşağıya doğru yayılır. Bir hasta kızarıklığın başlamasından 4 gün önce ve kızarıklığın ortaya çıkmasından 4 gün sonra bulaşıcıdır. Çoğu insan 2-3 hafta içinde iyileşir. Kızamık için spesifik bir antiviral tedavi bulunmamakla birlikte, mortalite ve komplikasyonların şiddetinin azalmasıyla ilişkili olduğu için, DSÖ tarafından kızamık hastalığına yakalanmış tüm çocuklar için A vitamini verilmesi tavsiye edilmektedir.

Yüksek düzeyde yetersiz beslenme ve yetersiz sağlık bakımı seviyesine sahip popülasyonlarda, vakalar % 10'a varan oranlarda ölümle sonuçlanabilir ve en hassas grupta bu oran % 30'a kadar çıkabilmektedir. Yetersiz beslenen çocuklar ve hassasiyeti yüksek olan kişiler arasında kızamık, körlük, ensefalit, şiddetli ishal, kulak enfeksiyonu ve zatürree gibi ciddi komplikasyonlara da neden olabilir.

Aşılama kapsamı düşük olan ülkelerde, salgınlar tipik olarak her iki ila üç yılda bir ve genellikle son iki ve üç ayda gerçekleşir, süreleri nüfus büyüklüğü, kalabalık ve popülasyonun bağışıklık durumuna göre değişir.

DSÖ, tüm Üye Devletleri aşağıdakileri yapmaya teşvik etmektedir:

Her bölgede, yüksek bağışıklık kapsamı (≥% 95)  sağlamak için iki doz kızamık içeren aşı ile aşılama yapın,

Sağlık çalışanları, turizm ve taşımacılıkta çalışanlar ve uluslararası gezginler gibi risk altındaki popülasyonları aşılama (kızamık ve kızamıkçık aşısına bağışıklık veya bağışıklık kanıtı olmadan);

İmporte vakaların kontrolü için bir MCV rezervinin muhafaza edilmesi,

Kamu ve özel sağlık tesislerindeki tüm şüpheli vakaları zamanında tespit etmek için 'ateşle seyreden döküntü vakaları ' için epidemiyolojik sürveyansın güçlendirilmesi,

Şüpheli vakalardan toplanan kan örneklerinin laboratuvarlar tarafından 5 gün içinde alındığından emin olun;

Endemik iletimin kurulmasını veya yeniden kurulmasını önlemek için hızlı yanıt ekiplerinin harekete geçirilmesi yoluyla importe kızamık vakalarına hızlı bir yanıt sağlanması;

Komplikasyonları ve mortaliteyi azaltmak için kızamık tanısı alan tüm çocuklara A vitamini takviyesi uygulayın ( 6 aydan küçük çocuklar için 2 doz 50,000 IU, 6 ila 12 aylık çocuklar için 1,00,000 IU yada 12-29 aylık çocuklar için 2,00,000 IU, tanının konduğu gün ya da takip eden günden başlayarak)

e-Haber Ajansı (e-ha)