hd porno

şanlıurfa rent a car

bakırköy escort

İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin açıklama || E Haber Ajansı

İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin açıklama

Total Views : 255
Zoom In Zoom Out Sonra Oku Print

KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği), kadına karşı hem özel alandaki hem de kamusal alandaki şiddete son verilmesi amacıyla düzenlenen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden (İstanbul Sözleşmesi) Türkiye’nin onayını çekmeye yönelik çalışmaları endişeyle izlemektedir.

KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği), kadına karşı hem özel alandaki hem de kamusal alandaki şiddete son verilmesi amacıyla düzenlenen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden (İstanbul Sözleşmesi) Türkiye’nin onayını çekmeye yönelik çalışmaları endişeyle izlemektedir.

İstanbul Sözleşmesi, biyolojik veya hukuki, ailevi bağ olup olmadığına bakılmaksızın ev içi şiddetin ve kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesine ve bunlarla mücadeleye ilişkin standartlar öngören ve Avrupa ülkelerini hukuki olarak bağlayan ilk belgedir. Anayasa m.90/5 uyarınca ülkemizde kanun hükmündedir. Anayasa’nın 11.maddesi uyarınca, İstanbul Sözleşmesi hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

İstanbul Sözleşmesi kadınların eşitlik, özgürlük ve insan onuruna yakışır yaşam şartlarına sahip olma mücadelesinde uluslararası hukukta çok büyük bir dayanaktır ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki kanunla birlikte kadınların ve çocukların şiddetten ve ayrımcılıktan korunması için en güçlü araçlardan biridir.

KAGİDER olarak Türkiye’nin bu sözleşmeden çekilmesine karşıyız ve böyle bir adımın toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama mücadelesine zarar vereceğine, kadınların şiddete karşı bugüne kadar kazandıkları yasal zemini kaybetmelerine yol açacağından kaygılıyız.

Yetkilileri bu konudaki yaklaşımlarını yeniden düşünmeye davet ediyoruz.

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa etkin bir biçimde uygulanmalı ve bunlara ek olarak işlevli bir Alo Şiddet Hattı’nın uygulamaya girmelidir.

Kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

e-Haber Ajansı (e-ha)