Adalar'ın tüm yollarının yaya yolu olma kararının kaldırılması yanlış

Total Views : 290
Zoom In Zoom Out Sonra Oku Print

“23 Temmuz tarihli UKOME toplantısıyla ‘Adalar'ın tüm yollarının yaya yolu olma kararının kaldırılması', kültürel ve doğal dokusu ile korunması gereken nadide bir değeri yok edecek vahim bir karardır”

“23 Temmuz tarihli UKOME toplantısıyla ‘Adalar'ın tüm yollarının yaya yolu olma kararının kaldırılması', kültürel ve doğal dokusu ile korunması gereken nadide bir değeri yok edecek vahim bir karardır”   

İstanbul Adaları'nın 13 sivil toplum kuruluşu ve inisiyatifi, “Adalar için Yaya Ölçeği” başlıklı bir bildiri kaleme aldılar. Bildiride özetle şu görüşlere yer verildi:

İstanbul Adaları, 1984 yılında sahip oldukları tarihi, kültürel ve doğal mirasını korumak üzere SİT alanı ilan edilmiştir.

Koruma kurulu kararlarına Adalar'ın bütün yolları yaya yoludur ifadesi ayrılmaz bir bütün olarak geçmiştir.

İstanbul'da ulaşımı koordine eden en üst organ olan UKOME 6 Şubat 2020 tarihli kararıyla, “Adalar ilçesinin bütün yolları yaya yoludur” demiş ve bu gerçeği mevzuat hükmü haline getirmiştir.

Ancak üzerinden 4 ay geçmeden, bu karar, kullanımı tartışmalı olan ve “1 Haziran 2021 tarihine kadar çalışmalarına izin verilen geçici elektrikli ulaşım araçlarının kullanılabilmesi için” kaldırılmıştır.

İBB tarafından 28 Ağustos 2019 tarihinde düzenlenen Adalar Ulaşım Çalıştayı'nda, ada yollarının yaya yolu olduğu ve tüm araçların bu gerçeği dikkate alarak kullanılmaları gereği bir kez daha hatırlatılmıştı.

Yaya yolu statüsünü kaldırmak Adaları miras değerlerini çoktan yitirmiş herhangi bir İstanbul İlçesine benzetecek, kimliksizleştirecek, elle tutulamayan mirası olarak addedebileceğimiz benzersiz atmosferini ve yaşam biçimini kaybetmesine neden olacaktır.

Adalar ilçesindeki bütün yolların yaya yolu olması yolların sadece yayalar tarafından kullanılacağı, başka taşıtların kullanamayacağı anlamına gelmemektedir. ‘Yaya yolu' nitelemesi, yollarda yayaların önceliğe sahip olduğu, tüm diğer taşıtların yayaya göre kendilerini hizaya sokacakları manasını taşımaktadır.

Talebimiz, Adalar İlçesindeki bütün yolların yaya yolu olarak yeniden ilan edilmesi, bundan sonra devam edeceğini umduğumuz Adalar ulaşım planlaması çalışmalarında ‘yaya yolu' yaklaşımının üzerinde çalışılarak yaya-öncelikli bir ulaşım sistemi yaklaşımının mevcut Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuatına dahil edilmesinin sağlanması ve böylelikle Adalar gibi Türkiye'nin yavaş yaşam kültürünü devam ettirmek isteyen başka beldelerinde de uygulanabilir bir politikanın kazandırılmasıdır.  

Adalarımız için gördüğümüz en büyük tehlikelerden birisi bireysel akülü araçlardır. 23 Temmuz UKOME kararları arasında yer alan, ‘Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ve istisnalar dışında bireysel elektrikli araç kullanımının yasaklanması' kararının ivedilikle uygulanmasını talep ediyoruz.  

İBB, söz vermiş olduğu 2. Ulaşım Çalıştayı'nı ivedilikle toplayarak bireysel akülü ulaşım araçlarını ortaya çıkartan ulaşım ihtiyaçlarını Adaların sürdürülebilir korunması hedefiyle çözecek yaklaşımları adalılarla birlikte geliştirmelidir. 

e-Haber Ajansı (e-ha)