Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu, Pandemide Aile İlişkilerini Tartışacak

Total Views : 320
Zoom In Zoom Out Sonra Oku Print

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu, pandemide aile ilişkilerini ve çocukların adalete erişimini ulusal ve uluslararası boyutta mercek altına alıyor.

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu, pandemide aile ilişkilerini ve çocukların adalete erişimini ulusal ve uluslararası boyutta mercek altına alıyor.

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu tarafından düzenlenen “Çocuk Hakları Bağlamında Adalete Erişim ve Pandemi Dönemi” başlıklı zirve, 17 Kasım 2020 tarihinde online olarak gerçekleştiriliyor. Türkiye'de ve dünyadaki mevzuatlar ve uygulamaların alanında uzmanlar tarafından tartışılacağı zirvede özellikle pandemi döneminin etkisi değerlendirilecek. Zirve'de aynı zamanda, GfK tarafından gerçekleştirilen “Pandemi döneminde aile ilişkilerindeki değişiklikler” araştırma raporunun sonuçları açıklanacak.

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu, “Dünya Çocuk Hakları Günü” kapsamında her yıl, çocuk haklarıyla ilgili bir konuyu derinlemesine tartışmak için uzmanlarla bir araya geliyor. Çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan zirve, pandemi önlemleri nedeniyle 17 Kasım'da Zoom üzerinden gerçekleştirecek ve aynı zamanda Youtube'dan da canlı olarak izlenebilecek. Açılış konuşmalarıyla başlayacak olan zirve, öğleden sonra paralel oturumlarla devam edecek. Her oturum için açılan Zoom ve Youtube bağlantısıyla katılımcılar, tercihlerine göre konuşmaları dinleyebilecek. 

Ulusal ve uluslararası pek çok konuk konuşmacının yer alacağı zirvede; ortak velayet, çocuk kaçırma ve alıkonulması, çocuk işçiliğin sosyal ve hukuki durumu, çocuk istismarı ve çocuğun teslimi gibi konular tartışılacak. Zirvede, GfK Türkiye tarafından gerçekleştirilen ve pandemi döneminde aile ilişkilerindeki değişiklikleri irdeleyen araştırma sonuçları ilk kez açıklanacak.

Zirvenin açılış konuşmasını Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu ve Koruncuk Vakfı Başkanı Av. Figen Özbek ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Gaziantep Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin yapacak. Türkiye'den UNICEF Başkan Yardımcısı Nona Zicherman ve AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ile birlikte akademik ve mesleki deneyimleri bulunan konuşmacı listesinde, uluslararası boyutta Hollanda Lepca Üyesi Catelijne Boshouwers, İspanya Lepca Üyesi Adriana de Ruiter ve MIKK Uluslararası Aile Uyuşmazlıkları ve Çocuk Kaçırma Suçları ile İlgili Arabuluculuk Merkezi Başkanı Ischtar Khalaf-Newsome bulunuyor. 

Ayrıntılı program bilgisi ve bağlantı linkleri aşağıda yer alıyor.

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu'nun amacı, çocukların eğitimleri, yoksunlukları, içinde bulundukları yaşam risklerini düzeltmek ve bu konuda sadece çocukların üstün yararlarını gözetmek üzere siyaset üstü bir platform olarak bilimsel çalışmalar ve uygulamalar yapmaktır.

Ayrıntılı program ve bağlantı linkleri: 

ÇOCUK HAKLARI BAĞLAMINDA ADALETE ERİŞİM ve PANDEMİ SÜRECİ FORUM

Tarih:  17 Kasım 2020, Salı

Saat:   10:00-18:00

Platform Sekretaryası adına Tuğba Uğur; 0532 434 98 98 | info@cocukhaklarinikorumaplatformu.org

MODERATÖRLER:

Sezin Sivri Profesyonel Koç, Eğitmen ve Köşe Yazarı

Dr. Öğr. Üy. Aslıhan Öztezel Beykent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Yargılaması Anabilim Dalı

Ebru Kalyoncu Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı

PROGRAM

10:00-11:00    Açılış Konuşmaları  (Protokol)

Av. Figen Özbek Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu Başkanı

Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Fatma Şahin Aile Ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı 

Birinci Oturum / 11:00-12:00

Pandemi Sürecinde Aile İlişkilerindeki Değişiklikler: Araştırma sonucu ve uzman değerlendirmeleri

Moderatör: Sezin Sivri

Hande Diker GfK Adhoc Araştırma Çözümleri Direktörü

Funda Ayra, Pedagog / Okan Üniversitesi SHMYO Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi

Çiğdem Toksoy Psikolog, Çift ve Aile Terapisti  

 İkinci Oturum* / 13:00 - 18:00 

*İkinci oturum 14:30 - 18:00 arasında, paralel etkinlik formatında gerçekleştirilecektir.

13:00 – 14:00 Pandemi döneminde çocuklar hangi haklarından mahrum kaldı?

Moderatör: Sezin Sivri

Nona Zicherman UNICEF Başkan Yardımcısı

İlkay Süalp İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü

Melda Akbaş Çocuk Hakları Uzmanı   

14:30 – 16:30 Paralel Oturumlar

A. Pandemi Sürecinde ve Öncesinde Çocuk İşçilerin Sosyal ve Hukuki Durumu

Moderatör: Sezin Sivri

Fatma Şahin Aile Ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı

Av. Filiz Saraç Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Nejat Kocabay ILO Türkiye Ofisi Kıdemli Program Yöneticisi

Melek Aykaç Sosyal Hizmet Uzmanı

Av. Azade Ay Düzce Baro Başkanı

Ebrize Çeltikçi Çocuk Hakları Zirvesi Derneği ve Bakırköy Çocuk Masası Başkanı 

B. Ulusal ve Uluslararası Hukuk Bağlamında Ortak Velayet

Moderatör: Ebru Kalyoncu

Prof. Dr. Pervin Somer Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi

Av. Dr. Figen Samuray Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 

Necil Beykont Bahçeşehir Üniverstesi Öğretim Görevlisi

Dr. Müge Kiremitçi Öztürk Uzman Psikolog 

C.  Lahey Sözleşmesi Bağlamında Çocukların Alıkonulması ve Kaçırılması ile İlgili Türkiye ve Uluslararası Hukuk Uygulamaları

Moderatör: Dr. Öğr. Üy. Aslıhan Öztezel

Av. Barış Kaşka  Lexius Legal Avukatlık Ofisi Kurucu Ortak

Uluslararası Çocuk Kaçırma Suçları Uzman Hukukçu 

Ischtar Khalaf-Newsome MIKK Uluslararası Aile Uyuşmazlıkları ve Çocuk Kaçırma Suçları ile İlgili Arabuluculuk Merkezi Başkanı 

Adriana de Ruiter İspanya Lepca Üyesi - İspanya Çocuk Kaçırma Uzman Avukatlar üyesi

Catelijne Boshouwers Hollanda Aile Avukatlar Birliği Üyesi, LEPCA Hollanda Üyesi, Hollanda Aile Hukuku Arabulucusu, Çocuk Kaçırma Davaları Uzmanı 

16:30 – 18:00 Paralel Oturumlar

D. STK'ların pandemi çözümleri üzerine

Moderatör: Sezin Sivri

Bülent Özcan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü

STK Sunumları:

Bebek Ruh Sağlığı Derneği

Çift ve Aile Terapileri Derneği

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı

Hayat Sende Derneği Gençlik Akademisi

Türk Psikologlar Derneği

Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği

E.  Türk Hukuku Uygulamasında ve Pandemi Sürecinde Çocuğun Teslimi

Moderatör: Ebru Kalyoncu

Deniz Koçoğlu Adli Psikolog

Av. Gamze Karaoğlu İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi 

F. Pandemi Öncesi ve Pandemi Sonrası Çocuk İstismarı

Moderatör: Dr. Öğr. Üy. Aslıhan Öztezel  

Esra Özsüer Maya Vakfı Kurucu Başkanı

Av. Selmin Cansu Demir

Cansu Çabucak Hümanist Büro Araştırma Görevlisi

e-Haber Ajansı (e-ha)