bitcoin haberleri hande ercel jigolo şirketleri ilbet yabancı dizi izle Kısa Çalışma Ödeneği Alan İşverenlere Uyarı || E Haber Ajansı

Kısa Çalışma Ödeneği Alan İşverenlere Uyarı

Total Views : 249
Zoom In Zoom Out Sonra Oku Print

İstihdam teşvikleri ve SGK danışmanlığı alanında uzun yıllardır faaliyet gösteren Artı365 Danışmanlık’ın İstihdam Teşvik Yöneticisi Delfin Kandemir, söz konusu sorunun daha fazla mağdur şirket yaratmaması adına geliştirdikleri çözüm önerilerini sıraladı.

Devlet, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alan personelin işe dönmesini desteklemek için Ağustos ayında 7252 sayılı normalleşme teşvikini uygulamaya koydu. Teşvikin belirlenmesinde gerekli olan verilerin de İŞKUR’dan alınması öngörülüyordu. Ancak SGK ekranları ile İŞKUR ekranları arasındaki veri alışverişinde beklenmeyen bazı aksaklıklar yaşandı. Bu da bazı firmaların teşviklerden eksik yararlanmasına ya da hatalı teşvik almış gibi görünmesine yol açtı. İstihdam teşvikleri ve SGK danışmanlığı alanında uzun yıllardır faaliyet gösteren Artı365 Danışmanlık’ın İstihdam Teşvik Yöneticisi Delfin Kandemir, söz konusu sorunun daha fazla mağdur şirket yaratmaması adına geliştirdikleri çözüm önerilerini sıraladı.
Pandemi dönemi ile hayatımıza giren Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) uygulamalarından bugüne kadar 3.5 milyon kişi yararlandı, 31 Aralık itibariyle de toplam 23.3 milyar TL’lik kısa çalışma ödeneği ödendi. Öte yandan devlet, KÇÖ ve nakdi ücret desteği alan personelin işe geri dönmesini desteklemek amacıyla, Ağustos ayından itibaren geçerli olmak üzere 7252 sayılı normalleşme teşvikini uygulamaya koydu. Bu teşvikin belirlenmesinde gerekli olan verilerin de İŞKUR sistemlerinden alınacağı bir genelge ile açıklandı. Ancak bu veri alışverişi, SGK ekranlarının teşvik uygulamaları ile İŞKUR ekranlarının KÇÖ uygulamalarının uyuşmaması nedeni ile sağlıklı ilerleyemedi. Bu sorun da işverenlerin hakkı olan teşviki alamamasına veya aldıkları teşviklerin “haksız teşvike” dönüşmesine sebep oldu.
“Bu sorunu yaşayanlar, başvuruyu uzatan işverenler”
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Artı365 Danışmanlık İstihdam Teşvik Yöneticisi Delfin Kandemir, hizmet verdikleri şirketlerde yaptıkları incelemeler sonucu bu aksaklığı fark ettiklerini dile getirdi. Kandemir, yaşanan sorunu şöyle anlattı: “Bu sorunu yaşayanlar, ilk kısa çalışma ödeneği başvurusundan sonra bu başvuruyu uzatan işverenler. İŞKUR müdürlüklerinin KÇÖ süresi uzatma başvurularını alırken işverenlerden KÇÖ’den faydalanacak personel için her ay yeni başvuru listesi istemeleri gerekiyordu. Ancak bu konu hakkında İŞKUR’un da bilgisi olmadığından ve SGK tarafından işlemlerin nasıl yürütülmesi gerektiğine dair bir genel yazı da İŞKUR ile paylaşılmadığından, işverenlerin ilk başvurularını aldıkları listelerdeki tüm personel için uzatma uygulandı. Bu durumda da aradaki dönemlerde normal çalışan ve 7252 teşviki alma hakkı bulunan personelin tamamının, KÇÖ kayıtları uzatılarak aralıksız devam ediyor göründüğünden, SGK’da bulunan 7252 tanımlamaları da haliyle sürekli değişti. Kısacası; faydalanma hakkı olduğu halde faydalanamayan, faydalanma süreleri değiştiği için hakkı olan dönemin dışında faydalanan personeller oluştu. Örneğin: Nisan ayından beri KÇÖ hakkı bulunan bir personel, Ekim ve Aralık dönemlerinde bu hakkını kullanmayarak normal çalıştı ise 7252 teşvikini alması gerekiyordu. Ancak İŞKUR ekranlarında kısa çalışma ödeneği hakkı başlangıcı 2020/Nisan bitişi ise 2021/Şubat göründüğünden Ekim ve Aralık dönemleri için 7252 alınamamakta veya alındı ise güncel kayıtlara göre hatalı teşvik olarak görünmekte.”
Çözüm için iki yol var!
Söz konusu sorunun çözümü için bazı öneriler geliştirildiğini, ancak bunların sonuç getirmeyeceğini ifade eden Delfin Kandemir, bir an önce bir çözüm getirilmezse sorunun daha da karmaşıklaşacağını vurguladı. Kandemir şu açıklamaları yaptı: “SGK ve İŞKUR tarafından önerilen çözüm, İŞKUR tarafından personelin normal çalıştığı dönemin öncesine KÇÖ bitiş, yeniden KÇÖ’ye döndüğü dönemin başına da KÇÖ başlangıç bildirgesi girilerek kayıtların düzeltilmesi. Ancak bu yöntem İŞKUR müdürlükleri ve işverenlere çok fazla iş yükü doğuracak. Bu sorunun çözümünde geç kalınması halinde ise oluşan teşvik kayıplarının geri alınması mümkün olmayabilir. Aynı zamanda bu yöntem uygulandığında İŞKUR kayıtlarına geriye dönük bildirge girişi yapılacağından ve İŞKUR sistemi mahsuplaşma yapmadığından dolayı, personele ödenen ücretlerin İŞKUR'a geri yatırılması gerekecek. Akabinde yeniden bildirge girişi yapıldığında personele tekrar ödeme çıkacak. Bu durumda İŞKUR personele iki kere ödenek çıkartmış olacak. Personelden aldıkları fazla ödeneğin İŞKUR’a iadesinin istenmesi hiç makul bir çözüm olmayacak. Aynı zamanda işverenin personele ödenen ücreti İŞKUR’a ödemesi ve sonrasında personele ödeyeceği ücretten bir muvafakatname ile kesinti yapması da beklenmemeli. Biz çözüm için iki yol öngörüyoruz. Birincisi; SGK, personelin KÇÖ kayıtlarına bakılmaksızın, işverenlerin onaylı bildirgelerindeki hizmet listelerinde belirtmiş oldukları eksik gün kodları üzerinden gerekli veriyi alır ise bu sorun tamamen çözülebilir. İkincisi de İŞKUR sistemlerindeki KÇÖ kayıtları başlangıç/bitiş tarihlerinden değil de ilgili dönemin KÇÖ oran bilgilerinden alınırsa (oran “0” ise normal çalıştığı öngörülerek) işverenlere de İŞKUR’a da iş yükü oluşturmadan ve işverenler teşvik hakkı kaybetmeden sorun çözülebilir. Aynı zamanda bu ikinci çözüm önerisi sayesinde SGK, İŞKUR tarafından personel için kısa çalışma ödeneği ödenen dönemlere teşvik uygulamamış olacaktır.”
7252 Sayılı Kanun Ne Diyor?
28 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 4. Maddesi” ile “4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na” geçici 26. madde eklendi. Bu maddede; 1 Temmuz 2020 tarihinden önce KÇÖ başvurusunda bulunan özel sektör iş yerlerinde, bu ödenekten yararlanan sigortalıların, iş yerindeki kısa çalışmasının sona ermesi ve aynı yerde haftalık normal çalışma sürelerine dönme durumunda sağlanacak teşvikler düzenlendi. Kanun, kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanmasını ve destek tutarının fondan karşılanmasını öngörüyor.
Artı365 Danışmanlık Hakkında
Artı365 Danışmanlık, uzun yıllardır “İstihdam Teşvikleri, İşkur İşbaşı Eğitim Programı, KVKK, Bordrolama Danışmanlıkları” gibi alanlarda hizmet vermektedir.500’ün üzerinde firmaya danışmanlık hizmeti veren Artı365 Danışmanlık, faaliyetleri kapsamında işsizlikle mücadele ve kayıt dışı işçi çalıştırmayı önlemek adına işverenlere hak tanınan istihdam teşviklerinden faydalandırarak, şirketlere ciddi getiriler sağlıyor. Ancak istihdam teşviklerinin yüksek getirisine karşın işverenler, takip ve hesaplama zorluğu ve daha da önemlisi, hatalı bir işlem durumunda kesilen idari para cezaları sebebiyle haklarından mahrum kalabiliyorlar. İşe yeni giren ve çıkan personel, personelin çalıştığı gün sayısı, prim tutarı, yaşı, cinsiyeti, emeklilik durumu, firma çalışan sayısı ortalaması gibi birçok dinamik faktör teşvik hesaplamalarında etkili olduğu için profesyonel bir el tarafından yapılmayan bu işlemler sıklıkla hatalı yapılıyor ve bunun sonucunda cezalarla karşı karşıya kalınıyor. 
Artı365 Danışmanlık, SGK, İŞKUR, KVKK ve Bordrolama alanında uzman ekibiyle, şirketlerin bu hizmetlerden en hatasız ve en verimli şekilde faydalanmasını sağlıyor.  Artı365’in en büyük gücünü, uzman kadrosu ve güçlü yazılımı sayesinde rakiplerine göre daha verimli sonuçlara ulaşması oluşturuyor. Sadece 30 dakika içinde sektördeki en kapsamlı raporlamayı yaparak işverenin kayıplarını ortaya koyan Artı365, bu gücünü her senaryoya uygun algoritmalarla donatılmış yazılım altyapısından alıyor. Hizmet verilen yüzlerce firmaya cari dönemde her ay 30 milyon TL kazandıran şirket, geriye dönük hesaplamalarla, şirketlerin SGK’dan 350 milyon TL alacağını da tahsil etti.
e-Haber Ajansı (e-ha)