Meclis Adaylığında Alt sıradan üst sıraya istifa

Meclis Adaylığında Alt sıradan üst sıraya istifa

Meclis Adaylığında Alt sırada yer alan adayın boşalan üst sıraya yazılabilmesi için adaylıktan istifa etmesi ve yeniden aday gösterilmesi gerektiği ve İstifa ile boşalan daha üst sıralarda ki boş bir sıraya ilk listede daha alt sıralarda yer alıp istifa eden ve istifa sonrasında ilgili siyasi partiye adaylık için yeniden müracaat eden bir kişinin yazılabileceği. Yine aynı listede yer alan iki adayın birlikte muvafakat etmeleri yoluyla listedeki sıralamalarının değiştirilmesinin mümkün olmadığına, sıralamanın değişebilmesi için her ikisinin de adaylıktan istifa etmesi gerektiği bildirildi.

24-02-2019 15:34

Haberler � GÜNDEM


ANKARA (e-ha): Meclis Adaylığında Alt sırada yer alan adayın boşalan üst sıraya yazılabilmesi için adaylıktan istifa etmesi ve yeniden aday gösterilmesi gerektiği ve İstifa ile boşalan daha üst sıralarda ki boş bir sıraya ilk listede daha alt sıralarda yer alıp istifa eden ve istifa sonrasında ilgili siyasi partiye adaylık için yeniden müracaat eden bir kişinin yazılabileceği. Yine aynı listede yer alan iki adayın birlikte muvafakat etmeleri yoluyla listedeki sıralamalarının değiştirilmesinin mümkün olmadığına, sıralamanın değişebilmesi için her ikisinin de adaylıktan istifa etmesi gerektiği bildirildi.
e-Haber Ajansı (e-ha) editörleri tarafından YSK kaynaklarından alınan bilgiye göre; Karşıyaka İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen
20/02/2019 tarihli, 131785 sayılı yazıda özetle; 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli
İdareler Genel Seçimlerine ilişkin olarak, siyasi partilerin belediye meclisi üyesi aday listeleri ile
ilgili olarak 1 Mart 2019 tarihine kadar;
İstifa ile boşalma söz konusu olduğunda aday listesinde daha alt sıralarda yer alan
herhangi bir adayın boşalan üst sıraya yazılıp yazılamayacağı,
İstifa ile boşalan daha üst sıralardaki boş bir sıraya, ilk listede daha alt sıralarda yer alıp
istifa eden ve istifa sonrasında ilgili siyasi partiye adaylık için yeniden müracaat eden bir kişinin
yazılıp yazılamayacağı,
Siyasi partinin yetkili organı ve listede yer alan iki adayın birlikte başvurusu durumunda
adayların listedeki sıralarının değiştirilmesinin mümkün olup olmadığı,
hususlarında görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
Yüksek Seçim Kurulunun 13/12/2019 tarihli, 2019/1105 sayılı kararı ile kabul edilen
“Seçim Takvimi”nde;
19 Şubat 2019 Salı günü;
“… 3- Siyasi parti ilçe başkanlıklarının;
a) Belediye başkanlığı,
b) Belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri,
seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, alındı
belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD, flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda
kâğıt olarak en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2972/12-1),
4- Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday
listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD, flash bellek,
hard disk vb. ile fiziki ortamda kâğıt olarak en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü
(2820/48; 2972/12-3),
5- Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için başvurularının son günü
(Saat 17.00’ye kadar), (Adaylar yatıracakları güvence makbuzunu başvuru belgesine eklemek
zorundadır.), (2972/13-2, 4),
6- Siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin seçim kurullarınca hemen incelenmeye
başlanması, saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan siyasi
partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksikliğin tamamlanmasının alındı
belgesi karşılığında istenilmesi (2972/11).”
1 Mart 2019 Cuma günü;
“2- Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar
sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi
halinde, bu durumun ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilmesi (2972/14-2, 15-
3),”
Siyasi partilerin aday listelerinde ve bağımsız aday başvurularında uyulması gereken
usuller, bağımsız aday teminatının belirlenmesi, istifa şekli ve usulleriyle bağımsız aday
kurasının çekilmesinde usul ve esasların belirlenmesine dair Yüksek Seçim Kurulunun
15/01/2019 tarihli 2019/116 sayılı kararının “Adayların istifaları yönünden uyulması gerekli
yöntem” başlıklı (II). maddesinde; 
“1- Adaylıktan istifaların, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim, diğer seçim türleri
için ise ilçe seçim kurullarına kimlik tespiti yapıldıktan sonra doğrudan yapılabileceği gibi, ilgili
seçim kurullarına iletilmek üzere il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına aynı usulle şahsen
yapılabileceğine,
2- İstifanın il ve ilçe seçim kurullarına noter vasıtasıyla da gönderilebileceğine,
3- Mahalli idareler seçimlerine katılan siyasi partilerin il/ilçe seçim kurullarına verdikleri
aday listelerinde gösterilen adaylardan istifa edeceklerin, bu yoldaki istemlerinin en geç 1 Mart
2019 Cuma günü saat 17.00’ye kadar il/ilçe seçim kurullarına ulaştırılması gerektiğine, bu
tarihe kadar oluşan eksiklerin giderilmesinin ilgili siyasi partilere bildirilmesine, anılan tarihten
sonra il/ilçe seçim kurullarına ulaşacak istifalar nedeniyle siyasi partilere eksikliklerin
tamamlattırılması yönünde herhangi bir bildirimde bulunulmayacağına, bu durumdaki siyasi
partilerin eksik liste ile seçime katılacaklarına,”
Aday listelerinde her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek boşalmalarda ilgili siyasi
partinin; göstereceği yeni adayı boşalan sıraya koyabileceğine, eksikliğin tamamlanmaması
halinde o seçim türü için eksik liste ile seçime katılabileceklerine,
şeklinde düzenlemeler yer almaktadır.
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; siyasi partilerin belediye meclisi aday
listeleri ile ilgili olarak;
Alt sırada yer alan adayın boşalan üst sıraya yazılabilmesi için adaylıktan istifa etmesi ve
yenden aday gösterilmesi gerektiğine,
İstifa ile boşalan daha üst sıralarda ki boş bir sıraya ilk listede daha alt sıralarda yer alıp
istifa eden ve istifa sonrasında ilgili siyasi partiye adaylık için yeniden müracaat eden bir kişinin
yazılabileceğine,
Aynı listede yer alan iki adayın birlikte muvafakat etmeleri yoluyla listedeki
sıralamalarının değiştirilmesinin mümkün olmadığına, sıralamanın değişebilmesi için her ikisinin
de adaylıktan istifa etmesi gerektiğine,
karar verilmesi gerekmiştir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- Siyasi partilerin belediye meclisi aday listeleri ile ilgili olarak;
a) Alt sırada yer alan adayın boşalan üst sıraya yazılabilmesi için adaylıktan istifa etmesi
ve yeniden aday gösterilmesi gerektiğine,
b) İstifa ile boşalan daha üst sıralarda ki boş bir sıraya ilk listede daha alt sıralarda yer
alıp istifa eden ve istifa sonrasında ilgili siyasi partiye adaylık için yeniden müracaat eden bir
kişinin yazılabileceğine,
c) Aynı listede yer alan iki adayın birlikte muvafakat etmeleri yoluyla listedeki
sıralamalarının değiştirilmesinin mümkün olmadığına, sıralamanın değişebilmesi için her ikisinin
de adaylıktan istifa etmesi gerektiğine,
2- Karar örneğinin;
a) Karşıyaka İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,
b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde
yayınlanmasına,
c) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum
içi elektronik posta ile iletilmesine, 20/02/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
 
e-Haber Ajansı (e-ha)
Etiketler : Meclis - Adaylığında - Alt - sıradan - üst - sıraya - istifa -
YORUMLAR
Hen�z Yorum Yok !
�lginizi �ekebilecek di�er haberler

bahis siteleri