Rekabet Gücü Sıralamasında Bulgaristan 54. Sırada Yer Aldı

Dünya Ekonomik Forumu 2014-2015 Küresel Rekabet Raporu`nu (The Global Competitiveness Report 2014

22-07-2015 05:43

Haberler � EKONOMİ

Burak Tahir Bilici
Mevlüt Yiğit
Öğr. Gör. Ahmet Yaşar ZENGİN
Sağlıkçınız