e-Haber Ajansı (e-ha) ile nasıl çalışabilirim?

Haber üretiminde: Haberler telif olduğundan bulunduğunuz çevreden teminedeceğiniz haber olabilecek her unsur redaktörlerimiz tarafından incelenip haberleştirilecektir. Göndereceğiniz resim veya görüntüler orijinal ve haber değeri taşıyan resim veya görüntü olması durumunda satışa çıkarılacak olup resmi veya görüntüyü çeken kişiye telif ödenecektir. Yazılı haber ve rutin resimlerde ise haber gönderen muhabirlerimize telif ödemeleri yapılacaktır.

Gönüllü olarak çalışabilecek muhabirlere (kaşeli muhabir) ayrıca rahat görev yapabilmeleri için e-Haber Ajansı kaşeli muhabir olduklarına dair Basın kartı verilecektir.

Haber Pazarlamasında: Üretilen haberler özellikle internet haber sitelerince kullanılacak vasıfta olduğu için öncelikle internet sitelerine veya haber ihtiyacı olan belediye, şirket, tüzel veya gerçek kişilere haber üyeliklerinin açılarak pazarlanmasıdır. 


Müşteri olarak: İnternet haber siteleri, kurumsal ya da kişisel web siteleri ihtiyacı olan haberleri herhengi bir ajanstan almak durumundadır. Varolan devlet ya da yayın kuruluşlarına ait ajansların ücretleri maliyetinizi aşıyorsa, kuruluş maksadı adında da geçtiği gibi e-Haber Ajansı (e-ha) sizin için gerekli çözümü üretecektir.

Başka Ajanslara Abonelik

e-Haber Ajansı (e-ha) diğer ajanslara da abone olan fakat haber olarak diğer gelişmeleri de takip etmek isteyen haber siteleri için de alternatif bir mecra olmaktadır.

e-Haber Ajansı Yayın İlkeleri

e-Haber Ajansı (e-ha) yayınladığı haberleri tamamen kendi imkanları ve muhabirleri ile temin etmektedir. Haberler kaynağından alınarak gerekli redaksiyona tabi tutulup ondan sonra yayına verilmektedir. e-Haber Ajansı (e-ha) Kaynağının doğruluğuna inanmadığı haberi servise koymamaktadır.