Marmara Bölgesi işverenlerinin üçüncü çeyreğe yönelik istihdam beklentilerinde düşüş

Total Views : 370
Zoom In Zoom Out Sonra Oku Print

Marmara Bölgesi işverenlerinin üçüncü çeyreğe yönelik istihdam beklentileri bir önceki çeyreğe kıyasla düşüş gösteriyor.

Marmara Bölgesi işverenlerinin üçüncü çeyreğe yönelik istihdam beklentileri bir önceki çeyreğe kıyasla düşüş gösteriyor. 

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre Türkiye'de  2020'nin üçüncü çeyreği için Net İstihdam Görünümü +yüzde 2'yi gösteriyor. Araştırmanın üçüncü çeyrek sonuçları küresel sağlık krizinin etkilerini yansıtırken Marmara Bölgesinde istihdam görünümü -yüzde 4 olarak ölçülüyor. Marmara Bölgesinde işe alım planları bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 16 puanlık bir düşüş gösterirken, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 puan zayıflamış bulunuyor. 

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre Marmara Bölgesi'ndeki işverenler 2020'nin üçüncü çeyreği için mevsimsel verilerden arındırılmış olarak -yüzde 4'lük görünümle belirsiz işe alım planlarını bildiriyor. Beş bölgenin ikisinde işverenler, önümüzdeki çeyrek boyunca personel sayısının artmasını bekliyor.  En güçlü istihdam piyasasının beklendiği bölge +yüzde 8 ile Karadeniz Bölgesi olurken, Ege Bölgesinde istihdam görünümü +yüzde 5 olarak ölçülüyor. 

Marmara Bölgesinde işe alım planları bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 16 puanlık bir düşüş gösterirken, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 puan azalmış bulunuyor. Bir önceki çeyreğe kıyasla tüm bölgelerde işe alım beklentileri zayıflamış görünüyor. En kayda değer düşüş yüzde 28 puanla Akdeniz'deki işverenler tarafından bildirilirken, Ege ve İç Anadolu'da da istihdam görünümleri yüzde 7 puan azalmış bulunuyor. Karadeniz Bölgesi işverenleri ise yüzde 4 puanlık bir düşüş bildiriyor.

Bir önceki çeyreğe kıyasla tüm bölgelerde işe alım beklentileri zayıflamış görünüyor. En kayda değer düşüş yüzde 28 puanla Akdeniz'deki işverenler tarafından bildirilirken, İç Anadolu'da da istihdam görünümü yüzde 7 puan azalmış bulunuyor. 

Bir önceki yıla kıyasla Karadeniz Bölgesi dışındaki tüm bölgelerde istihdam görünümleri zayıflamış görünüyor. Akdeniz bölgesindeki istihdam görünümü yüzde 21 puan azalırken, Marmara ve İç Anadolu'da da yüzde 13 ve 12 puanlık düşüşler bildiriliyor. 

Türk işverenlerin istihdam beklentileri COVID-19 salgınının etkisiyle ihtiyatlı düzeyde seyrediyor

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması, Türk işverenlerin 2020'nin üçüncü çeyreğine yönelik olarak ihtiyatlı işe alım beklentilerine sahip olduğunu ortaya koydu. COVID-19 salgınının şartları altında 697 Türk işverenin görüşlerine dayanan verilere göre Türk işverenlerin yüzde 15'i 2020'nin üçüncü çeyreğinde istihdam artışı beklerken, yüzde 13'ü azalma öngörüyor ve yüzde 67'si de değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Üçüncü çeyreğe yönelik net istihdam görünümü ise +yüzde 2'yi gösteriyor. Mevsimsel verilerden arındırılmış görünüm ise -yüzde 2 olarak ölçülüyor ve bu oran araştırmanın başladığı dokuz yıl öncesinden bu yana en temkinli görünüm olarak değerlendiriliyor. Bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12 puan düşüş gösteren işe alım planları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 puan daha düşük olarak ölçüldü. 

Türk işverenlerin çoğunluğu COVID-19'un kurumsal faaliyetleri üzerindeki etkisini doğruladı

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması'nda, COVID-19'un çeşitli pazarlardaki istihdam ortamına yönelik etkisini ortaya koyma, salgının kurumsal faaliyetler üzerindeki etkisine dair işveren görüşlerini belirleme ve COVID-19 sonraki döneme dair işe alım beklentilerini anlama amacıyla işverenlere iki ek soru yöneltildi. Türk işverenlerin yüzde 68'i COVID-19 salgınının işlerini etkilediğini belirtirken, yalnızca yüzde 8'lik bir kısmı işletmelerinin tamamen kapandığını ifade etti. Türk işverenlerin yüzde 26'sı ise kurumsal faaliyetlerinde herhangi bir değişimin yaşanmadığını söyledi. 

İşverenlerin yaklaşık yarısı işe alım planlarının bir yıl içerisinde COVID-19 öncesi seviyelere gelmesini bekliyor

İşverenler her ne kadar 10 yıla yakın bir süre için en temkinli istihdam görünümünü ortaya koyduysalar da COVID-19 öncesi işe alım seviyelerine dönüş beklentilerinde göreceli bir iyimserlik göze çarpıyor. İşverenlerin yaklaşık yarısı işe alım seviyelerinin 12 aylık bir süre içerisinde COVID-19 öncesi seviyelere dönebileceğini ifade ediyor. COVID-19 öncesi istihdam seviyelerine dönüş konusunda en olumlu beklentiler Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektöründe bildiriliyor. Bu sektörde işverenlerin yüzde 61'i COVID-19 öncesi işe alım seviyelerine 12 ay içerisinde dönebileceklerini ifade ediyor.  

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye'nin 2020 üçüncü çeyrek istihdam görünümü hakkında şunları söyledi: “Tüm dünyanın COVID-19 salgınının ani etkileri karşısında toparlanmaya çalıştığı bir dönemde ülkemizdeki istihdam görünümü de aynı önceliği sahipleniyor. Salgın ülkemizdeki çalışanlar ve işverenler için oldukça zorlu şartlar ortaya koyduysa da araştırmamız ve son yaşanan gelişmeler ışığında artı yönde iç görülere de sahibiz. Finans ve Kurumsal Hizmetler ile İlaç sektörü işe alım beklentilerindeki artış mevcut şartlar altında olumlu unsurlar olarak öne çıkıyor. Olumlu beklenti bildiren sektörlere yenilerinin eklenmesiyle dördüncü çeyreğe ilişkin daha pozitif bir istihdam görünümü öngörebiliriz.” 

Üçüncü çeyrek için en yüksek istihdam artışı beklentisi Finans ve Kurumsal Hizmetler sektöründe

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması verilerine göre, sekiz sektörden üçünde işverenlerin üçüncü çeyreğe yönelik istihdam artış beklentisi bulunuyor. İşverenlerin en güçlü işe alım beklentileri bildirdiği sektör +yüzde 10 istihdam görünümüyle Finans ve Kurumsal Hizmetler olurken, İlaç ve Diğer Üretim sektörlerinde istihdam görünümü sırasıyla +yüzde 2 ve +yüzde 1 oldu. Bununla birlikte diğer dört sektörde istihdam azalışı beklentisi bulunuyor. En zayıf istihdam görünümü ise -yüzde 12 ile İnşaat sektöründe ölçüldü. Diğer Hizmetler ve Restoran ve Otelcilik sektörlerinde istihdam görünümü -yüzde 6 olurken Üretim sektörü görünümü -yüzde 2 ile baskılanmış işe alım beklentilerini ortaya koydu. 

Yılın bir önceki çeyreğiyle kıyasla işe alım beklentilerinin sekiz sektörün tümünde zayıfladığı görülüyor. En çok göze çarpan azalışlar yüzde 25 ve yüzde 23 puan düşüşle İlaç ve Üretim sektörlerinde bildirilmiş bulunuyor. İnşaat sektöründeki işverenlerin bildirdiği düşüş yüzde 17 puan olurken Diğer Hizmetler sektörü işverenlerinin işe alım beklentileri yüzde 14 azalmış bulunuyor. Bununla birlikte Finans ve Kurumsal Hizmetler sektörü işverenleri yüzde 2 puan düşük işe alım beklentisi bildirirken, Toptan ve Perakende Ticaret ile Restoran ve Otelcilik sektörlerindeki istihdam görünümleri bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5 ve 6 düşüş gösteriyor. 

Önceki yılın aynı dönemine kıyasla sekiz sektörün tamamında daha düşük işe alım beklentileri göze çarpıyor. En çarpıcı düşüşler yüzde 16 ve yüzde 15 puan azalışla İlaç ve Diğer Hizmetler sektörlerinden bildiriliyor. Üretim sektöründe görünüm yüzde 12 puan düşerken, Diğer Üretim ve Restoran & Otelcilik sektörlerinde yüzde 10 puanlık azalışlar kaydediliyor. 

Manpower Group İstihdama Genel Bakış Araştırması'nın tüm sonuçları www.manpowergroup.com/MEOS üzerinden indirilebilir. 

Editöre Not: Net İstihdam Görünümü, işe alım faaliyetlerinde bir artış öngören işverenlerin yüzdesini alarak ve işe alım faaliyetlerinde bir düşüş bekleyen işverenlerin yüzdesini çıkararak elde edilir. 

Diğer Üretim sınıflandırması Madencilik, Tarım, Avcılık, Ormancılık & Balıkçılık, Elektrik, Gaz & Su sektörlerini kapsamaktadır. 

Diğer Servisler sınıflandırması Kamu & Sosyal Hizmetler, Ulaştırma, Depolama & İletişim sektörlerini kapsamaktadır.  

ManpowerGroup Hakkında

Küresel iş gücü çözümlerinde lider bir kuruluş olan ManpowerGroup (NYSE: MAN), hızla değişen bir dünyada kurumların, kendilerine başarıyı getiren yetenekleri bulmasına, değerlendirmesine, geliştirmesine ve yönetmesine yardımcı olur. 400.000'den fazla müşteriye yenilikçi çözümler geliştirerek, 3 milyondan fazla insanı çok çeşitli sektör ve alanlarda anlamlı ve sürdürülebilir işlerle buluşturur. Manpower®, Experis®, Right Management® ve ManpowerGroup® Çözümleri gibi uzman şirketlerden oluşan ManpowerGroup 70 yıldır, 80 ülke ve bölgedeki adaylar ve müşteriler için çok daha fazla değer yaratmaktadır. ManpowerGroup 2018 yılında, üst üste dokuzuncu defa Dünyanın En Etik Şirketlerinden biri seçilerek ve 2019'da 17'inci defa Fortune Dergisi tarafından En Çok Beğenilen Şirketler arasında gösterilerek, sektörünün en çok güvenilen ve beğenilen markası olduğunu kanıtlamıştır. ManpowerGroup'un geleceğe nasıl güç verdiğini görmek için: www.manpowergroup.com

e-Haber Ajansı (e-ha)