EĞİTİMİN ÖNÜNÜ YAZILIM CAĞINA UYGUN AÇILMALI

Total Views : 1,462
Zoom In Zoom Out Sonra Oku Print

“Orta eğitimde öğrencilerimizin yazılım çağına uygun matematik müfredatına geçme hakları vardır. Bu onların en tabii haklarıdır.”

“Orta eğitimde öğrencilerimizin yazılım çağına uygun matematik müfredatına geçme hakları vardır. Bu onların en tabii haklarıdır.” 

Herkesin çocuğunun iyi bir eğitim almasını istediğini açıklayan Ünlü Kaşif Bilim İnsanı Kerim Sarılar; “İyi bir eğitimin ise matematik müfredatının yazılım çağına uygun oluşturulması ile oluşacağını” açıkladı. 

Milli Eğitim Bakanı  Sayın Profesör Dr. Ziya SELÇUK’A bir mektup yazarak orta öğretimde yazılım çağına uygun matematik müfredatına geçilmesini öneren Ünlü Kaşif Bilim İnsanı Sarılar; “Orta eğitim ve öğretimde öğrencilerin yazılım çağına uygun matematik müfredatına geçme hakları olduğunu ve bunun onların en tabii hakları olduğunu belirterek bu hususta kendisi de bir akademisyen olan Milli Eğitim Bakanı  Sayın Profesör Dr. Ziya SELÇUK’UN ülkemizin alanında uzman öğretim üyesi bulunan en güzide üniversitelerinin akademik görüşlerine uymasını” talep etti.   

Ünlü Kaşif Bilim İnsanı Sarılar mektubunda şöyle devam etti; “Ancak 2018 yılında yazılım uyumlu elipsin alan formülünün müfredattan çıkartılması ile matematik müfredatı teknik olarak yazılım çağının dışında kalmış ve buna bağlı olarak matematik eğitim ve öğretiminin yanı sıra o alanda matematiğe bağlı diğer bilimlerin örneğin fizik gibi başka derslerin de orta eğitim ve öğretimde yazılım çağının dışında kalacaklarının ileride görüleceğini” açıkladı. 

Milli Eğitim Bakanlığında (TTKB de) yazılımcıların bulunmaması veya elipsin alan formülünün yazılım çağına uygun matematik müfredatına nasıl adapte edileceği hususunda bilgi sahibi olunmamasının 2018 yılında yazılım uyumlu elipsin alan formülünün müfredattan çıkartılması ile görüldüğünü açıklayan Ünlü Kaşif Bilim İnsanı Kerim Sarılar; “Bu hata ve yanlıştan acilen dönülmelidir. Zira eğitimde yazılım çağının gerisinde kalacağımız açıktır” dedi. 

Youtube yi izlediğinizde; “Gelişmiş dünya ülkelerinde orta öğretim öğretmenlerince elipsin alan formülünün orta öğretim öğrencilerine anlatıldığının görüldüğünü” açıklayan Bilim İnsanı Sarılar Milli Eğitim Bakanı  Sayın Profesör Dr. Ziya SELÇUK’A yazdığı mektupta, “On bir ayrı üniversite milli ilmi keşifleri doğrularken, ilmi keşiflerin içinde yer alan ve umuma açık kullanım hakkı bulunan elipsin alan formülünü de doğrulamış ve Milli Eğitim Bakanlığının elipsin alan formülünün yaklaşık olduğu şeklindeki tezi çökmüştür. O halde yazılım uyumlu elipsin alan formülü doğru olduğuna göre tekrar müfredatta yer verilmesi yanı sıra  bu hususta ekli listede yer alan alanında uzman öğretim üyesi bulunması nedeniyle akademik görüş ve onay veren  ülkemizin en iyi üniversitelerinin akademik görüşlerine itibar edilip eğitimin yazılım çağına uyumlu hale getirilmesini istediğini” açıkladı. 

ALANINDA UZMAN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BULUNMASI NEDENİ İLE MİLLİ İLMİ KEŞİFLERİ DOĞRULAYAN ÜNİVERSİTELER 

1. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölüm Başkanlığı, 

2. Yüksek Öğretim Kurumuna talebimiz üzerine bilir kişi olarak görevlendirilen Ankara Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanlığı 

ALANINDA UZMAN ÖĞRETİM GÖÖREVLİSİ BULUNMASI NEDENİ İLE MİLLİ İLMİ KEŞİFLERİMİ DOĞRULAMASI YANI SIRA ORTA ÖĞRETİMDE OKUTULMASINI ONAYLAYAN  ÜNİVERSİTELER: 

1. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölüm Başkanlığın mesleki akademik bilimsel görüşü: 

2. a. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Başkanlığının akademik görüşü; 

b. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünün mesleki akademik görüş ve onayı; 

3. a. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik alanlar Eğitim Bölümü Başkanlığın mesleki akademik bilimsel görüşü: 

b. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik alanlar Eğitim Bölümü Başkanlığın mesleki akademik bilimsel görüşü: 

4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümünden verilen mesleki akademik bilimsel görüşü; 

5. a. Marmara Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığınca verilen mesleki akademik görüşü;

b. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitim Bölümü Başkanlığınca verilen akademik görüşü; 

6. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığın mesleki akademik bilimsel görüşü:

7. a. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitim Bölüm Başkanlığınca tetkik ve inceleme neticesi verilen mesleki bilimsel akademik görüşü

b. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığından verilen mesleki akademik bilimsel görüşü 

8. Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölüm Başkanlığın mesleki akademik bilimsel görüşü  

9. Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Başkanlığının akademik görüşü 

e-Haber Ajansı (e-ha)