VASIFLI ELEMAN YOKLUĞU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ MÜFREDATINDAN KAYNAKLANIYOR

Total Views : 1,839
Zoom In Zoom Out Sonra Oku Print

Üniversitelerce onaylı milli ilmi keşifleri olan Bilim İnsanı ve Samsun Medya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kerim Sarılarla yaptığımız özel röportaj: “Samsunda Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde bir cam döküm bölümü kurulması ihtiyaç dâhilindedir”

Üniversitelerce onaylı milli ilmi keşifleri olan Bilim İnsanı ve Samsun Medya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kerim Sarılarla yaptığımız özel röportaj: “Samsunda Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde bir cam döküm bölümü kurulması ihtiyaç dâhilindedir” 

e-Haber Ajansı (e-ha): Sayın Sarılar Organize Sanayi Bölgelerinde işletme sahipleri genellikle vasıflı işçi veya vasıflı elaman bulmakta zorlandıklarını ifade ediyorlar. Sizce bunun nedeni nedir? 

Bilim İnsanı ve Samsun Medya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kerim Sarılar:  Organize sanayileri gezdiğinizde torna tezgâhlarında üretilen bazı kalıpların elips esasına dayandığını göreceksiniz. Ve bu kalıpları üretenlerde çekirdekten yetişmiş başarılı ustalar olduğunu göreceksiniz. Şimdi şirket sahipleri ne diyor; vasıflı işçi arıyoruz. Kısaca; “Bu kalıbı elips esasına göre çizip üretecek teknik bilgiye sahip vasıflı eleman arıyoruz” diyor.  Peki, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2018 yılında elipsi müfredattan çıkarttığına göre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu bir birey işverenin aradığı bu vasıflara uyuyor mu? Hayır. Peki, bu durum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu bir bireyden mi kaynaklanıyor. Tabi ki Hayır.  Biz bu durumun MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müfredatından 2018 yılında elipsin çıkartılmasından kaynaklandığı kanaatindeyiz. 

Bu yanlışı mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının düzeltip eğitimde gelişmeye imkan sağlamaları ve gelişmenin önünü açması gerektiğini düşünüyorum. 

e-Haber Ajansı (e-ha): Peki sizin Milli Eğitim Bakanı  Sayın Profesör Dr. Ziya SELÇUK’TAN bu hususta bir talebiniz olacak mı? 

Bilim İnsanı ve Samsun Medya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kerim Sarılar:  Evet. Milli Eğitim Bakanı  Sayın Profesör Dr. Ziya SELÇUK’TAN bu yanlışın mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca düzeltilmesini bir yazı ile talep ettim. Bir Bakan olması yanı sıra ayni zamanda ileriyi görebilen bir akademisyen olarak alanında uzman öğretim üyesi bulunması nedeniyle akademik görüş veren  ülkemizin en iyi üniversitelerinin akademik görüşlerine itibar edilip eğitimin yazılım çağına ve sanayiye uyumlu hale getirilmesini talep ettim. 

Ayrıca Karadeniz Bölgesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde bir tane cam döküm bölümü bulunmadığını, Milli Eğitim Bakanı olması yanı sıra ayni zamanda ileriyi görebilen bir akademisyen olarak Samsunda Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde bir cam döküm bölümü kurulmasını, oradan mezun olacak  cam mamulleri üretiminde yetişmiş bireylere örneğin cam döküm fırını desteğinde bulunarak iş sahibi olmalarına katkı sağlamalarının ülkemiz gelişmesine katkı sağlayacağını belirttim. Oradan yetişmiş bireylere örneğin KOBİ desteği ile cam döküm fırını ve buna ait araç ve gereçler sağlanabilir. 

e-Haber Ajansı (e-ha): Sayın Sarılar Samsunda Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde bir cam döküm bölümü kurulmasını talep ediyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız? 

Bilim İnsanı ve Samsun Medya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kerim Sarılar:  

Camdan üretilen mamullerin ithal yolu ile sağlanması durumunda  hem yurt dışına döviz ödeyeceğiz, hem de ülkemizde işsizlik artacaktır. Oysa düşünelim ki torna tezgahlarında üretilen çelik kalıplar vasıtası ile bu kalıplara cam dökümü yapılarak bir çok cam mamulü elde edilir. Hatta ülke içi ihtiyaç fazlası yurt dışına ihraç edilir. Ülkemiz döviz kazanır ve işsizlik azalır.

e-Haber Ajansı (e-ha)