Sigorta Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Total Views : 200
Zoom In Zoom Out Sonra Oku Print

Sigortacılıkta genellikle zaman yetersizliği, bir ortağın yanlış yönlendirmesi veya bilgisizliği nedeniyle yanlış adımlar atılabilir ve hasar durumunda sözleşmenin yapılması sırasında hatalar fark edilebilir. Sözleşmenin bu yönde yapılmış olması nedeniyle bu gibi durumlarda sigorta şirketi tazminat ödemeyebilir veya tam tazminat alamayabilir.

Sigortacılıkta genellikle zaman yetersizliği, bir ortağın yanlış yönlendirmesi veya bilgisizliği nedeniyle yanlış adımlar atılabilir ve hasar durumunda sözleşmenin yapılması sırasında hatalar fark edilebilir. Sözleşmenin bu yönde yapılmış olması nedeniyle bu gibi durumlarda sigorta şirketi tazminat ödemeyebilir veya tam tazminat alamayabilir.

Sigorta Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu tür sorunların yaşanmaması, sözleşmenin daha sağlıklı ve uzun vadeli olması için sigorta yaptıran kişilerin birkaç noktaya dikkat etmesi gerekebilir.

Sigorta yaptırırken doğru ve eksiksiz bilgi verin

Sigortalı ve sigortalının verdiği bilgilere göre düzenlenen sigorta sözleşmelerinde, sigortayı yaptıran kişinin sigorta şirketine doğru ve eksiksiz bilgi vermesi, poliçenin gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi için çok önemlidir. Tam olarak karşılandı. Kişi kesin ve eksiksiz bilgi vermezse, sigorta şirketi sözleşmeyi zor şartlar altında hazırlayabilir veya bu sözleşmeyi feshedebilir.

Sigorta poliçenizi dikkatlice okuyun

Sigorta şirketi ile sigortalı arasındaki sözleşmeye sigorta poliçesi denir ve bu poliçe her iki tarafı da bağlayıcı hükümler içerdiğinden bu sözleşmede yer alan maddelerin çok dikkatli okunması gerekir.

Genel sigorta koşullarını kontrol edin

Sigortanın öngördüğü ve sigorta kapsamına girmeyen durumları, sigorta şirketinin ve sigortalının yükümlülüklerini anlamak ve temel hususları anlamak için sigortanın genel şartları gözden geçirilmelidir.

Sigorta poliçenizi oluştururken her zaman anlamadığınız noktaları sorun

Sigorta poliçenizi oluştururken anlamadığınız her türlü soru veya durumu sigorta şirketinize sormaktan çekinmeyiniz. Bir eşya size uymadığında hangi durumları kapsadıklarını bilmiyorsanız, ileride oluşabilecek bir hasar durumunda sigortanız bu hasarı karşılamayabilir. Bu tür sonuçlardan kaçınmak için, poliçeniz konusunda netleşene kadar sigorta şirketine sormaktan çekinmeyin.

Poliçedeki özel koşulları kontrol edin

Poliçe hazırlanırken bu sözleşmeye sigortalı ile çelişmeyecek veya genel şartlar hükümlerini kısıtlamayacak şartlar konulabilir. Bu nedenle sözleşmede yer alan özel şartların sigortacı tarafından kontrol edilmesi oldukça önemlidir.

Sigorta poliçenizi ödediğinizden emin olun

Sigorta bedelinin tamamı veya taksitler halinde kararlaştırılması halinde sigorta teminatı ilk taksit ödendikten sonra başlar. Bu sigorta poliçesi, sigortada belirtilen süre veya primin sigorta şirketine ödenmesinden sonra geçerlilik kazanır. Sigorta poliçesi onaylanır; ancak sigortayı yaptıran kişi tarafından ödeme yapılmamışsa bu sigorta teminatı başlamaz.

Poliçenizde yer alıyorsa, muafiyet veya müşterek sigorta başvurunuzu kontrol edin

Sigortalı ile sigortalı arasında, hasarın sigorta bedelinin belirli bir yüzdesine kadar sigortacı tarafından karşılanabileceği kararlaştırılabilir. Bu durumda hasarın bir kısmı sigortalı ile paylaşıldığı için sigorta şirketinin ödeyeceği prim tutarında indirim yapılabilir. Hasar anında alacağınız tazminat miktarını etkileyecek herhangi bir tazminat veya müşterek sigorta uygulamasının artılarını ve eksilerini göz önünde bulundurarak bu yönde bir düzenleme yapmalısınız.

Sigorta Çeşitleri Nelerdir?

Trafik Sigortası Nedir?

Tüm araç sahiplerinin yasal olarak yaptırmakla yükümlü olduğu zorunlu bir sigortadır. Zorunlu trafik sigortası, karayolu trafiğinde diğer araçlara veya üçüncü şahıslara yapılan kazalardan doğabilecek zararları belirli limitler dahilinde teminat altına alır. Bu sayede araç sahibinin zarar görmesi durumunda büyük maddi kayıpların önüne geçilebilir.

Araba Sigortası Nedir?

Kasko sigortası, araç sahiplerine olumsuz olaylar sonucu araçlarının hasar görmesi durumunda sunulan isteğe bağlı bir ek sigortadır. Çarpışma, yanık, hırsızlık veya üçüncü şahıslar tarafından araca kasten verilen hasarlar kasko sigortası kapsamındadır. Kasko sigortası ile gerekli tüm durumlar göz önünde bulundurularak sigorta kapsamı genişletilebilmekte, bu da yüksek sigorta meblağlarının önüne geçilmesine yardımcı olmaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan genel sağlık sigortalılarının katkı payı dışında herhangi bir ücret ödemeden özel hastanelerde tedavi görmelerini sağlayan bir sigortadır. SGK'ya bağlı özel hastanelerde kullanılabilen ek sağlık sigortası ile yatarak veya ayakta tedavi masraflarının SGK tarafından karşılanmayan kısmı karşılanmaktadır. Fark ödemesiz yüksek kaliteli sağlık hizmetine ek olarak, sigorta poliçesinde yer alan ek sigorta koruması, uygun bir teslimat sürecini garanti edebilir.

Özel sağlık sigortası Nedir?

Özel sağlık sigortası, kaza veya hastalık nedeniyle oluşan ve koşulları kişiye özel belirlenen sağlık giderlerini kapsayan sağlık sigortasıdır. Özel sağlık sigortası sayesinde özel sözleşmeli hastanelerden alınacak sağlık hizmetlerinin bir parçası olan muayene, tahlil ve tetkikler ile cerrahi müdahaleler ücretsiz olarak birçok bakım özel sağlık sigortası fiyatları kapsamında sunulmaktadır. Ayakta veya yatarak tedavi sürecinde ödenecek sağlık giderlerinin limitleri sağlık sigortası şirketi tarafından belirlenir.

Bu yazımızda sigorta çeşitleri neler olduğunu ve sigorta yaptırırken dikkat etmeniz gerekenleri sizlerle paylaştık. Eklemek istediklerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Unutmayın sigorta hayat kurtarır.