İTÜ Rektörlüğü’nü Hukuka Uymaya Davet Ediyoruz

Total Views : 337
Zoom In Zoom Out Sonra Oku Print

ARI Kültürel Sosyal ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; "İTÜ Rektörlüğü, 11 Eylül 2021 tarihinde saat 12.30 sularında pencereyi zorla açarak irtifak hakkı 49 yıllığına İTÜ Geliştirme Vakfı’na ait olan Zeynep Birkan Kız Öğrenci Yurduna idari hukuka aykırı şekilde girmiştir."

ARI Kültürel Sosyal ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir basın açıklaması yapıldı. 

ARI Kültürel Sosyal ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; "İTÜ Rektörlüğü, 11 Eylül 2021 tarihinde saat 12.30 sularında pencereyi zorla açarak irtifak hakkı 49 yıllığına İTÜ Geliştirme Vakfı’na ait olan Zeynep Birkan Kız Öğrenci Yurduna idari hukuka aykırı şekilde girmiştir.  

Söz konusu yurtlar İTÜ mezunlarının bağışları ile inşa edilmiştir ve hukuka uygun şekilde arazi kirası da ödenerek, 49 yıllık irtifak hakkıyla İTÜ Geliştirme Vakfı’nın da ortak olduğu şirketler tarafından 20 yıldır işletilmektedir. 

İTÜ Geliştirme Vakfı şartlı bağışlarla inşa edilen ve 49 yıllık protokollere dayanarak bağlı şirketleri eliyle işlettiği okul ve yurtları koruma amacıyla 10 Ağustos 2021’de mahkemeden ihtiyati tedbir kararı almıştır. 

Bu kararı dinlemeyen İTÜ Rektörlüğü 10 Eylül 2021 cuma günü saat 16.00 sularında Sarıyer Kaymakamlığı’ndan 11 Eylül 2021 Cumartesi günü “tahliye edilmesi” yazısı alarak yurtları işleten ARI Kültürel AŞ’ye göndermiştir.  

ARI Kültürel AŞ 15 Eylül tarihine kadar öğrenci eşyalarıyla kendisine ait tüm ekipman ve mobilyayı boşaltabilmek için bir erteleme istemiş ancak talep Rektörlükçe reddedilmiştir. 

Buna karşın İTÜ Rektörlüğü, 11 Eylül Cumartesi günü polis desteği ile yangın merdiveninden girmeyi denemiş ve sonunda camdan binaya girerek binayı fiilen teslim almıştır. 4 saat süren bir süre zarfında içerde kalmış ve sonunda hiçbir belge ve bilgi vermeksizin yurdun anahtarını değiştirerek, kilitli halde bırakıp gitmiştir.  

İTÜ Geliştirme Vakfı kuruluşundan bu yana mezunlarından 80 Milyon USD tutarında bağış projesini gerçekleştirerek İstanbul Teknik Üniversitesi’nde büyük yatırımların yapılmasını sağlayan; üniversitenin ve mezunların yararını gözeten bir kurumdur.  

49 yıllık irtifak hakkına ve “Tedbir” kararına hiçbir şekilde uyulmadan sadece Sarıyer Kaymakamlığının “Tahliye“ yazısına müsteniden gösterilen bu hukuk dışı tavır; İTÜ’lü olma değerleri ile çelişmekte, camiamızın en ayırt edici özelliği olan bilime ve hukuka saygı vasfına temelden ters düşmektedir.  

İTÜ Rektörlüğü’nü bu tutumu dolayısıyla kınıyor ve hukuka uymaya davet ediyoruz.  

Konuyla ilgili yasal hak arayışlarımız ve kamuoyuna süreçler hakkında bilgi aktarımımız devam edecektir" denildi.  

e-ha